Compra y vende productos locales, o adquiere artículos nuevos de otros usuarios y desde las tiendas.

Usa tu cuenta de VentasDiversas.com para encontrar los productos que quieres y vender los artículos que ya no usas.

Descripción del usuario

Con người chúng ta có mệnh Kim, Hỏa, Mộc, Thổ, mỗi loại sẽ phù hợp với những vật phẩm khác nhau. Đối với người mệnh Kim, màu sắc phù hợp là bạc, trắng, vàng, cam. Vật phẩm giúp người mệnh Kim ăn nên làm ra, tiền tài phú quý là tượng trâu đồng, cây kim tiền đồng, voi gốm sứ, … Những sản phẩm trên sẽ mang lại cho khách hàng mệnh kim tài vận, sức khỏe, may mắn, tránh khỏi những rủi ro. Tiếp theo là người mệnh Thủy, màu sắc là bạc, đỏ, xanh. Sản phẩm phong thủy phù hợp với người mệnh này như hươu pha lê, hươu đồng, …